GLP

EL GLP està regulat a Europa per la Norma UNE 589 i a part Espanya fixa, segons el Reial Decret 1700/2003 del 15 de desembre, que el contingut mínim de propà ha de ser del 20% i el màxim de butà, del 80%.