Diesel Card Crèdit

Diesel Card Crèdit

- Dades fiscals (nom, NIF, adreça, localitat, telèfon de contacte, fax, mail)

- Matrícules en el cas que es vulgui factura

- Fotocòpia del DNI o CIF, també en el cas de voler  factura

 

Amb aquesta targeta hi ha l'opció de rebre una factura trimestral dels subministraments, sempre que es sol·liciti prèviament per part de l'interessat.