PlusCard Gasoil Professional

PlusCard Gasoil Professional
Particulars

- Dades fiscals (nom, NIF, direcció, població, telèfon de contacte, fax i correu electrònic)

- Dades bancàries

- Matrícules

- Fotocòpia del DNI

- Fotocòpia de document en el que figuri el número de compte.

- Consum mensual

Empreses

- Dades fiscals (nom, NIF, direcció, població, telèfon de contacte, fax i correu electrònic)

- Dades bancàries

- Matrícules

- Fotocòpia del CIF

- Fotocòpia de document en el que figuri el número de compte.

- Fotocòpia del DNI de l’administrador o de la persona que té poders per firmar el contracte en representació de l’empresa

- Fotocòpia de la pàgina de les escriptures de l’empresa en les que consti el nom del notari, la data i el número de protocol

- Fotocòpia de la pàgina de les escriptures de l’empresa en la que consta el càrrec i els poders de la persona que firmarà els contractes

- Consum mensual