Cng

CNG to paliwo przyjazne dla środowiska, jest to sprężony gaz naturalny, dostępny na oznaczonych stacjach paliw w naszej sieci, składa się głównie z metanu i jest przechowywany pod wysokim ciśnieniem. Ze względu na dużą ilość wodoru podczas spalania wytwarza o 25% mniej dwutlenku węgla (CO2) w porównaniu z pojazdami wyposażonymi w silniki benzynowe i o 75% mniej tlenku azotu (NOx) w porównaniu z pojazdami z silnikiem diesla. Emisje cząstek i dwutlenku siarki (SO2) są praktycznie zerowe. Ponadto tankując CNG, koszt za każdy przejechany kilometr jest mniejszy o 50% w porównaniu z benzyna i 30% w przypadku silników diesla.

Dzięki współpracy z HAM posiadamy sieć stacji paliw skroplonego gazu ziemnego, z których można korzystać o każdej porze dnia, przez cały rok, dokonując płatności kartami PETROMIRALLES.