Lng

LNG to paliwo przyjazne dla środowiska jest to skroplony gaz naturalny, i wpływa na promowanie dekarbonizacji transportu. Wpływ na środowisko ciężkich pojazdów korzystających z tego paliwa, które transportują towary na duże odległości, jest mniejszy niż w pojazdach wykorzystujących benzynę lub olej napędowy. Wykorzystanie LNG jako paliwa skutkuje brakiem generowana do atmosfery związków siarki i cząstek stałych, a także zmniejszenie emisji NOx (tlenków azotu) o 70% i emisji CO2 o 20-30%.

Dzięki współpracy z HAM posiadamy sieć stacji paliw skroplonego gazu ziemnego, z których można korzystać o każdej porze dnia, przez cały rok, dokonując płatności kartami PETROMIRALLES.