Empreses

Empreses

La nostra xarxa de bases i centres de distribució ens permet arribar a cobrir amb garanties les necessitats de flotes de transport, transportistes autònoms, flotes captives, flotes de servei públic, màquines d’obres públiques, empreses de construcció, indústries, etc.

Un equip qualificat de professionals atén i assessora els clients al llarg de tot el procés comercial, assegurant en tot moment un servei eficient i de qualitat.