AVÍS LEGAL I POLÍTICA DE PRIVACITAT

INFORMACIÓ LEGAL LSSIICE

D'acord amb les obligacions establertes en la Llei 34/2002, de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic (en més endavant LSSICE), PETROMIRALLES, SL declara que els dominis petromiralles.com, petromiralles.es, petromiralles.cat i el seus sub-dominis són propietat de PETROMIRALLES, SL, amb CIF B-60848223 i es troba domiciliada al C-37 (carretera de Igualada a Valls) km 48,5, 08787 Santa Maria de Miralles (Barcelona).

Que PETROMIRALLES, SL consta inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, Tom 28.150, foli 35 i full B-131940.

PETROMIRALLES, S.L. no pot assumir cap responsabilitat derivada de l'ús incorrecte, inapropiat o il·lícit de la informació apareguda en les seves pàgines Web. Amb els límits establerts per la llei, PETROMIRALLES, SL no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que contenen les seves pàgines Web.

Els continguts i informació de les pàgines de Internet de PETROMIRALLES, SL estan elaborades per professionals de la mateixa companyia degudament qualificats per a l'exercici de la seva professió. No obstant això, els continguts i informació no vinculen a l'esmentada empresa ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de cap tipus, ja que es tracta merament d'un servei ofert amb caràcter informatiu. Les pàgines d'internet de PETROMIRALLES, SL poden contenir enllaços (links) a altres pàgines de tercers. Per la qual cosa, aquesta no es pot fer responsable pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers. Els textos, imatges, sons, animacions, programari i la resta de continguts inclosos en aquest website són propietat exclusiva de PETROMIRALLES, SL o els seus llicenciants. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial ha de tenir el consentiment exprés de PETROMIRALLES, SL.

De la mateixa manera es reserva el dret a retirar l'accés al Portal, sense necessitat de previ avís, a qualsevol usuari que contravingui el disposat en aquest avís legal.

 

CONDICIONS D'ÚS.

El lloc web PETROMIRALLES SL és accessible sense necessitat de registrar-se per accedir a la majoria dels seus continguts, amb l'excepció de la ZONA CLIENTS (àrea de clients) on s'ha d'identificar l'usuari.

En la zona de clients, es pot veure les factures emeses per PETROMIRALLES SL contra el client, així com els consums realitzats amb detall dels diferents subministraments. Aquesta informació s'ofereix de forma gratuïta i PETROMIRALLES SL posa els recursos humans i tecnològics per assegurar la seva validesa. Tanmateix, aquesta informació pot estar subjecta a errors causats per avaria o sistemes de programari, maquinari o informació, més enllà del seu control. L'usuari queda informat d'aquesta possibilitat i es tindrà en compte en l'ús. Al contrari, la factura electrònica té validesa real, jurídica i fiscal i pot ser descarregat per part del client des de la seva àrea privada de la Zona Clients.

Per accedir a aquesta àrea privada de la Zona Clients, vostè ha de tenir un nom d'usuari i contrasenya. Per inscriure's a aquests serveis podrà completar el formulari de registre proporcionada en aquest lloc web, que proporcionarà dades d'identificació del client i facturació dels últims 6 mesos.

Al registrar-se com a client, us comprometeu a complir totes les condicions i si no està d'acord amb qualsevol d'elles, no s'ha de registrar com a client de PETROMIRALLES SL. Per tant, amb l'acceptació d'aquestes condicions vostè accepta de forma expressa tot el contingut en les presents, reservant-se PETROMIRALLES SL la possibilitat de modificar-les en qualsevol moment, sent aplicables les que siguin vigents en el moment concret d'accés a aquesta zona de clients.

L'ús de la contrasenya és personal, secret i intransferible de la persona autoritzada pel client, i no es pot cedir-ne el seu ús, ni que sigui amb caràcter temporal, a tercers. Per aquest motiu, el client es compromet a fer-ne un ús diligent i mantenir-la en secret, essent l'únic responsable de les conseqüències de compartir-la.

En el supòsit que el client tingui coneixement o sospiti que la contrasenya pot ser utilitzada per altres, ho notificarà immediatament a PETROMIRALLES SL, per modificar-la. Tot i així, el client podrà modificar-la de la seva àrea privada de client.

A més, la contrasenya pot ser modificada en qualsevol moment que el client ho desitgi, posant-se en contacte amb PETROMIRALLES SL, o utilitzant l'apartat corresponent de la seva àrea privada de client, on també es poden modificar altres aspectes del seu perfil de client.

 

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

De conformitat amb la normativa de  Protecció de Dades de Caràcter Personal, els informen que les dades que es puguin facilitar a traves dels formularis existents per la present autoritza a que les dades personals facilitades seran tractades per PETROMIRALLES SL, amb CIF B-60848223  i seu social a C-37 (d’Igualada a Valls) km 48,5, 08787 Santa Maria de Miralles (Igualada), telèfon 902388444, correu electrònic info@petromiralles.com

Les dades facilitades seran tractades amb les següents finalitats i característiques segons els formularis de captació de dades:

Formulari de contacte

La finalitat del tractament de les dades que ens facilita és poder atendre la seva consulta, i poder informar de qüestions que poden ser del seu interès. Aquest tractament de dades es realitza al disposar del seu consentiment. Aquestes dades no seran cedides a terceres persones, llevat de les autoritats competents i d’acord amb una habilitació legal.

Aquestes dades seran conservades sempre que es mantingui la relació que ens vincula.

Formulari de treballa amb nosaltres

La finalitat del tractament de les dades que ens facilita és poder incorporar el seu currículum en la nostra base de dades pels processos de selecció que compleixin amb aquest perfil. Aquest tractament de dades es realitza al disposar del seu consentiment exprés per la seva incorporació en els nostres processos de recursos humans. Aquestes dades no seran cedides a terceres persones, llevat de les autoritats competents i d’acord amb una habilitació legal.

Aquestes dades seran conservades fins que el propi interessat no mostri la seva voluntat de ser incorporat en els processos de selecció o quan amb el transcurs del temps les dades quedin desactualitzades.

En qualsevol cas podrà indicar la revocació del consentiment atorgat, així com exercitar els drets d’accés, rectificació o supressió, la limitació del tractament o oposar-se, així com el dret a la portabilitat de les dades. Aquestes peticions caldrà que es faci en  C-37 (d’Igualada a Valls) km 48,5, 08787 Santa Maria de Miralles (Igualada) o info@petromiralles.com. Així mateix també podrà presentar una reclamació davant l’Agencia Espanyola de  Protecció de dades.

 

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

Aquest lloc web és propietat de PETROMIRALLES, SL. Els drets de propietat intel·lectual i drets d'explotació i reproducció d'aquest lloc web, de les seves pàgines, pantalles, la informació que contenen, la seva aparença i disseny, així com vincles ("hiperlinks") que s'estableixin d'ella a altres pàgines web de qualsevol institució afiliada o cos, són privatius, llevat que expressament s'especifiqui el contrari.

Qualsevol denominació, disseny o logotips, així com qualsevol producte o servei oferts i apareguts en aquesta pàgina web, són marques degudament registrades per PETROMIRALLES, SL, per societats filials i/o dominades  o per tercers.

Qualsevol ús indegut d'ells per persones diferents del seu legítim titular i sense el consentiment exprés i inequívoc per part d'aquest, podrà ser denunciat i perseguit a través de tots els mitjans legals existents en la legislació espanyola o comunitària.

Els drets de propietat intel·lectual i marques de tercers estan destacats convenientment i han de ser respectats per tothom que tingui accés a aquesta pàgina, no essent responsabilitat de PETROMIRALLES, SL l'ús que l'usuari pot dur a terme en relació amb això, amb la responsabilitat exclusiva en la seva persona.

Només per a ús personal i privat es permet descarregar els continguts, copiar o imprimir qualsevol pàgina d'aquesta web. Queda prohibit reproduir, transmetre, modificar o suprimir la informació, contingut o advertències d'aquest lloc web sense el permís previ per escrit de PETROMIRALLES, SL

PETROMIRALLES, SL no transfereix als usuaris la propietat del seu software. L'usuari és el propietari del suport en el qual el programari és gravat. PETROMIRALLES, SL té tots els drets de propietat industrial i intel·lectual, incloent-hi programari. Si l'usuari transfereix programari d'aquest lloc web al seu terminal, no podrà disseccionar per al seu estudi i descompilar, traduir llengua o versió del codi objecte original a altre codi o llenguatge.

 

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Aquestes condicions generals es regeixen per la Legislació espanyola, essent competents els Jutjats i Tribunals espanyols, i en particular, els d'Igualada, per conèixer de quantes qüestions es suscitin sobre la interpretació, aplicació i compliment de les mateixes. L'usuari, en virtut de la seva acceptació de les condicions generals recollides en aquest avís legal, renuncia expressament a qualsevol fur que, per aplicació de la Llei d'Enjudiciament Civil vigent pogués correspondre-li.

 

INFORMACIÓ ADICIONAL CLIENTS

El responsable del tractament és Petromiralles SL, amb CIF B-60848223  i seu social a C-37 (d’Igualada a Valls) km 48,5, 08787 Santa Maria de Miralles (Igualada), telèfon 902388444, correu electrònic info@petromiralles.com

La finalitat del tractament de les dades que ens facilita és poder gestionar la relació que ens vincula per poder prestar el servei i mantenir-lo informat per qualsevol mitjà, incloent els telemàtics,  del   nostres serveis, novetats o qualsevol fet que considerem que pot ser del seu interès. La legitimació pel tractament de les seves dades és la pròpia prestació del servei.

Aquestes dades no seran cedides a terceres persones, llevat de les autoritats competents i d’acord amb una habilitació legal.

En qualsevol cas podrà indicar la revocació del consentiment atorgat, així com exercitar els drets d’accés, rectificació o supressió, la limitació del tractament o oposar-se, així com el dret a la portabilitat de les dades. Aquestes peticions caldrà que es faci en  C-37 (d’Igualada a Valls) km 48,5, 08787 Santa Maria de Miralles (Igualada) o xxx@petromiralles.com. Així mateix també podrà presentar una reclamació davant l’Agencia Espanyola de  Protecció de dades.

 

CORREU ELECTRONIC

En virtut de la  normativa de  Protecció de Dades de Caràcter Personal, per la present autoritza a que les dades personals facilitades seran tractades per PETROMIRALLES SL. La finalitat d’aquest tractament  és la de gestionar les persones de contacte. Aquestes dades no seran transmeses a terceres persones. En qualsevol cas podrà exercitar els drets previstos per la normativa i obtenir més informació del tractament de les seves dades d’acord al detallat en la informació addicional en www.petromiralles.com/protecciódedades

El responsable del tractament és Petromiralles SL, amb CIF B-60848223  i seu social a C-37 (d’Igualada a Valls) km 48,5, 08787 Santa Maria de Miralles (Igualada), telèfon 902388444, correu electrònic info@petromiralles.com

La finalitat del tractament de les dades que ens facilita és poder gestionar les dades de les persones de contacte i mantenir-los informats, podent utilitzar-les per remetre informació dels nostres serveis o productes que considerem que poden ser del seu interès.

Aquest tractament de dades es realitza al disposar del seu consentiment.

Aquestes dades no seran cedides a terceres persones, llevat de les autoritats competents i d’acord amb una habilitació legal.

En qualsevol cas podrà indicar la revocació del consentiment atorgat, així com exercitar els drets d’accés, rectificació o supressió, la limitació del tractament o oposar-se, així com el dret a la portabilitat de les dades. Aquestes peticions caldrà que es faci en  C-37 (d’Igualada a Valls) km 48,5, 08787 Santa Maria de Miralles (Igualada) o info@petromiralles.com. Així mateix també podrà presentar una reclamació davant l’Agencia Espanyola de  Protecció de dades.

També pot contactar amb el nostre Delegat de protecció de dades al correu dpo@petromiralles.com

 

AVÍS PER COOKIES

Els informen que per a un bon funcionament del web www.petromiralles.com , el sistema de navegació  utilitza algunes dades de navegació (“Cookies”) per poder oferir un servei més acurat als usuaris de la web. Les “Cookies” són petits arxius de text que el navegador emmagatzema quan es navega per llocs web i aplicacions. Es pot recollir l’adreça IP que utilitza l’ordinador per connectar-se al lloc web, l’adreça URL de la pàgina web demanada, l’hora de la connexió i altres paràmetres relatius al sistema operatiu de l’entorn informàtic de l‘usuari. Aquesta informació només recull per identificar la sessió amb l’objectiu de facilitar les anàlisis del lloc web.

PETROMIRALLES SL en la seva web només utilitza “cookies” de tercers; i en concret de Google Analytics; que és un servei d’estadístiques de pàgines web que ofereix Google, Inc. Google Analytics recull informació de l’equip de l’usuari per obtenir  informes sobre l’activitat de l’aplicació; emmagatzema la informació recollida per les “cookies” en servidors als Estats Units.

De conformitat amb la normativa de  Protecció de Dades de Caràcter Personal, les dades que es puguin captar a traves de les cookies  ens autoritza a que les dades personals facilitades seran tractades per PETROMIRALLES SL, amb CIF B-60848223  i seu social a C-37 (d’Igualada a Valls) km 48,5, 08787 Santa Maria de Miralles (Igualada), telèfon 902388444, correu electrònic info@petromiralles.com

Aquesta informació, tal i com s’ha detallat, serà tractada amb finalitats d’estudis comportaments i de marketing, essent incorporades les dades en un fitxer amb aquesta finalitat.

Aquestes dades seran comunicades al proveïdor GOOGLE INC tal i com s’ha detallat i seran conservades durant el període indicat pel  aquest proveïdor.

En qualsevol cas podrà indicar la revocació del consentiment atorgat, així com exercitar els drets d’accés, rectificació o supressió, la limitació del tractament o oposar-se, així com el dret a la portabilitat de les dades. Aquestes peticions caldrà que es faci en  C-37 (d’Igualada a Valls) km 48,5, 08787 Santa Maria de Miralles (Igualada) o info@petromiralles.com. Així mateix també podrà presentar una reclamació davant l’Agencia Espanyola de  Protecció de dades.

S’informa l’usuari que Google podrà transmetre aquesta informació a tercers quan així ho requereixi la llei, o quan aquests tercers processin la informació per compte de Google. Google no associarà l’adreça IP de l’usuari amb cap altra dada de què disposi, i per tant ho farà totalment de forma anònima.

Per rebutjar o eliminar aquesta “cookie” es pot consultar la següent adreça:

http://www.google.com/intl/ca/policies/privacy/

http://www.google.com/intl/en/privacypolicy.html

 

En qualsevol cas, el usuari pot habilitar l’opció del seu propi sistema de navegació per tal de no permetre la instal•lació de cookies, sense que en cap cas PETROMIRALLES SL pugui ser responsable de que la inhabilitació de Cookies comporti que alguns dels serveis que ofereix aquest web no funcionin correctament.

Si es desitja més informació sobre les cookies i la seva manera de deshabitar-les segons el seu sistema de navegació, pot consultar els següents links: www.aboutcookies.org i http://www.aboutcookies.org/Default.aspx?page=1

En cas contrari, i havent informat PETROMIRALLES SL de l’ ús de cookies i sense que aquestes hagin estat inhabilitades, implica que l’usuari dóna el seu consentiment al tractament de dades per Google en la forma prevista en aquest avís i per les finalitats aquí descrites.

En cas de dubte o de qualsevol comentari, es pot dirigir a PETROMIRALLES SL  a traves dels seus mitjans d’atenció al públic.