RSC

A PETROMIRALLES tenim especial cura de les iniciatives dedicades a l'atenció de la tercera edat o dels infants amb dèficit intel·lectual. Creiem que l'esport pot ser per a aquest darrer grup un gran mètode d'estimulació física i emocional, que facilita també la seva integració social, per la qual cosa apostem de manera decidida per aquestes accions. De la mateixa manera, disposem d'acords de col·laboració amb entitats dedicades a la cultura i a l'esport, sempre que ofereixin una activitat que contribueixi a la formació dels joves en un àmbit totalment amateur i cívic.

Un objectiu també sempre present en la nostra actuació diària i als nostre projectes de futur és la preservació del medi ambient, per la qual cosa treballem per aportar al mercat nous productes i innovadors sistemes per tal que els vehicles  resultin menys agressius per a l'atmosfera i amb consum d'energies renovables.

RSC