Gasolina Futura 95

Características Uds. Límites Métodos de ensayo
Índex d'octanatge Research (RON) RON 95,00 a 96,9 EN 5164
Índex d'octanatge Motor (MON) MON mínim 85 EN 5163
Densitat a 15ºC kg/m3 720 a 775 EN ISO 3675 / EN ISO 12185 
Índex d'octanatge ponderat (RON+MON)/2 EN 5164+EN 5163
Pressió de vapor (vp) Kpa EN 13016-1
Estiu    45 a 60  
Hivern 50 a 80
Destil·lació     EN ISO 3405
evaporat a 70ºC (estiu) (E70) % V/V 20 a 50
evaporat a 70ºC (hivern) (E70) % V/V 22 a 52  
evaporat a 100ºC % V/V 46 a 72  
evaporat a 150ºC % V/V mínim 75