GLP

El GLP, abreviatura de "Gasos Liquats del Petroli", és una mescla de propà i butà utilitzable com a carburant en vehicles preparats pel seu consum o en vehicles de motor a gasolina que admetin compatibilitzar ambdós productes.

És el carburant més econòmic que existeix al mercat i el seu consum permet reduir en un 15% les emisions de gasos efecte hivernacle, en comparació amb els motors tradicionals de gasolina.

PETROMIRALLES subministra el seu GLP amb un major percentatge de propà a l'exigit per la normativa, oferint així un producte de major poder calorífic i d'una major eficiència energètica. 

 

DÍPTIC GLP.pdf