Diesel Card Targeta Comptat

Diesel Card Targeta Comptat

- Dades fiscals (nom, NIF, direcció, població, telèfon de contacte, fax i correu electrònic)

- Matrícules

- Fotocòpia del DNI o CIF, també en cas de desitjar factura.

 

Amb aquesta targeta es pot optar a  rebre una factura mensual dels subministres, prèvia sol·licitud per part de l’interessat.