Diesel Card Nafta B

Diesel Card Nafta B
Soukromé osoby

 

- Daňové údaje (jméno, DIČ, adresa, obec, kontaktní telefon, fax, e-mail)

- Bankovní údaje

- Poznávací značky

- Kopie OP

- Kopie dokumentu, na němž figuruje číslo účtu

- Měsíční spotřeba

- Předložení etikety pro daňové účely

Podniky

 

- Daňové údaje (jméno, DIČ, adresa, obec, kontaktní telefon, fax, e-mail)

- Bankovní údaje

- Poznávací značky

- Kopie DIČ

- Kopie dokumentu, na němž figuruje číslo účtu

- Kopie OP řídícího pracovníka nebo osoby zplnomocněné k podpisu smlouvy zastupující podnik

- Kopie strany notářského zápisu podniku, v níž je uvedeno jméno notáře, datum a číslo sbírky zápisů

- Kopie strany z notářských zápisů podniku, na níž je uvedena funkce a plná moc osoby, jež bude podepisovat smlouvy

- Měsíční spotřeba

- Předložení etikety pro daňové účely