Diesel Card Eskudiru Txartela

Diesel Card Eskudiru Txartela
Partikularrak, autonomoak eta enpresak

 

- Datu fiskalak (izena, IFZa, helbidea, herria, telefonoa eta harremanetarako pertsonak, faxa, helbide elektronikoa)
- Matrikulak