Diesel Card B Gasolioa

Diesel Card B Gasolioa
Autonomoak

 

- Datu fiskalak (izena, IFZa, helbidea, herria, harremanetarako telefonoa, faxa, helbide elektronikoa)
- Matrikulak
- NANaren fotokopia
- Bankuan helbideratzeko SEPA agindua
- Azken autonomo ordainagiriaren fotokopia
- Hileko kontsumoa
- Etiketa fiskalen aurkezpena (edo, bestela, zentsu egoeraren ziurtagiria edo IFZaren kopia, azken sinadura elektronikoarekin)

Enpresak

 

- Datu fiskalak (izena, IFZa, helbidea, herria, telefonoa eta harremanetarako pertsonak, faxa, helbide elektronikoa)
- Matrikulak
- Enpresaren IFZaren fotokopia
- Bankuan helbideratzeko SEPA agindua
- Administratzailearen NANaren fotokopia, edo enpresaren ordez kontratua sinatzeko ahalmena duen pertsonarena
- Ahaldunari sinatzeko baimena ematen dioten enpresaren eskrituren fotokopia.
- Hileko kontsumoa
- Etiketa fiskalen aurkezpena (edo, bestela, zentsu egoeraren ziurtagiria edo IFZaren kopia, azken sinadura elektronikoarekin)