Gasolio Profesional AURREZ ORDAINDUA

Gasolio Profesional AURREZ ORDAINDUA
Partikularrak / Autonomoak

 

- Datu fiskalak (izena, IFZa, helbidea, herria, harremanetarako telefonoa, faxa, helbide elektronikoa)
- Matrikulak
- NANaren fotokopia
- Azken autonomo ordainagiriaren fotokopia (hala badagokio)
- Hileko kontsumoa

Enpresak

 

- Datu fiskalak (izena, IFZa, helbidea, herria, telefonoa eta harremanetarako pertsonak, faxa, helbide elektronikoa)
- Matrikulak
- Enpresaren IFZaren fotokopia
- Administratzailearen NANaren fotokopia, edo enpresaren ordez kontratua sinatzeko ahalmena duen pertsonarena.
- Ahaldunari sinatzeko baimena ematen dioten enpresaren eskrituren fotokopia.
- Hileko kontsumoa.