Distribución a domicilio

Oficina Central:

 • SANTA MARÍA DE MIRALLES.
  Tel. 902 388 444 / 938 080 086

Delegacións:

 • BARCELONA
  Tel. 932 629 911
 • SALLENT
  Tel. 938 371 000
 • TÀRREGA
  Tel. 973 314 546
 • VILAFRANCA DEL PENEDÈS
  Tel. 938 173 040

Pedido online

Pedido online

Distribución

PETROMIRALLES sempre se caracterizou por unha clara vocación de asegurar aos seus clientes un servizo de calidade e de proximidade. Distribuímos desde diferentes bases gasóleo de calefacción e bonificado a domicilio, así como gasóleo de automoción para flotas de transportistas. Ofrecemos aos nosos clientes unha gran organización, cun servizo altamente eficiente e unha loxística adaptada ás necesidades do consumidor.

Dispomos dunha considerable flota de camións cisterna, de diversas capacidades para acadar unha maior mobilidade, todos eles equipados con contadores rigorosamente calibrados, comprobados e postos sempre ao dispor do comprador.

Dispomos tamén de camións cisterna destinados exclusivamente á distribución a domicilio de AdBlue, un produto que axuda a mellorar o rendemento do motor dos camións e favorece notablemente a redución de emisións contaminantes.