Distribuidores

 Distribuidores

 

Os distribuidores de carburante non abandeirados son un dos nosos mellores clientes. PETROMIRALLES xa era distribuidor antes de constituírse en operador, o que nos permite coñecer as necesidades destes profesionais do sector e así poder ofrecerlles un mellor servizo e atención.