O GLP

 

O GLP, abreviatura de "Gases Licuados do Petróleo", é unha mestura de propano e butano que pode empregarse como carburante en vehículos preparados para o seu consumo ou en vehículos de motor a gasolina que admitan compatibilizar ambos os dous produtos.

É o carburante máis económico que existe no mercado e o seu consumo permite reducir nun 15% as emisións de gases de efecto invernadoiro, en comparación cos motores tradicionais de gasolina.

PETROMIRALLES subministra o seu GLP cunha maior porcentaxe de propano da esixida pola normativa, dotando así o seu produto de máis poder calorífico e de unha mellor eficiencia enerxética.

 

Informe GLP.pdf