O GLP

 

O GLP está regulado en Europa pola Norma UNE 589 e ademais España fixa, polo Real Decreto 1700/2003 do 15 de decembro, que o contido mínimo de propano debe ser do 20% e o máximo de butano, do 80%.