Microfiltrat

 

Os carburantes para motores diésel conteñen na súa estrutura partículas e moléculas que non son destruídas durante a combustión, o que provoca que sexan expulsadas á atmosfera, cos consecuentes efectos nocivos sobre o medio.

PETROMIRALLES, no seu desexo de ofrecer produtos o menos contaminantes posible, dotou todos os abastecedores de gasóleo das súas estacións de servizo de avanzados sistemas de microfiltrado.

Este sistema, situado antes das mangueiras de aprovisionamento, elimina todas as partículas superiores a 5 micras, o que redunda nun notable descenso das emisións contaminantes.