Diesel Card Gasóleo B

Diesel Card Gasóleo B

 

A Diesel Card Gasóleo B é a tarxeta que PETROMIRALLES creou especificamente para os profesionais do transporte en vehículos de temperatura controlada (refrixerados), así como para vehículos agrarios e de obras públicas.

Permite adiar o pagamento ao cliente despois de que este recargue o combustible, por este motivo require cobertura de risco, aval bancario ou depósito de garantía.

Esta tarxeta permite asignar, a petición do cliente, un límite diario / semanal / mensual de consumo e dispón dun código PIN coa posibilidade de cambialo todas as veces que sexa necesario. A través da nosa páxina web, no apartado Zona clientes pódense consultar, entre outras accións, as subministracións, as facturas, etc.