Diesel Card

Diesel Card

 

- Datos fiscais (nome, NIF, enderezo, poboación, teléfono de contacto, fax, correo electrónico)

- Matrículas no caso de querer factura

- Fotocopia do DNI ou CIF, tamén no caso de querer factura

Con esta tarxeta pódese optar a recibir unha factura trimestral das subministracións, previa solicitude por parte do interesado.