PlusCard Gasóleo Profesional

PlusCard Gasóleo Profesional
Autónomos

 

- Datos fiscais (nome, NIF, enderezo, poboación, teléfono de contacto, fax, enderezo electrónico)

- Matrículas

- Fotocopia do DNI

- Orde SEPA de domiciliación bancaria

- Fotocopia último recibo autónomo

- Consumo mensual

Empresas

- Datos fiscais (nome, NIF, enderezo, poboación, teléfono e persoas de contacto, fax, enderezo electrónico)

- Matrículas

- Fotocopia do CIF da empresa

- Orde SEPA de domiciliación bancaria

- Fotocopia do DNI do administrador ou da persoa que ten poderes para asinar o contrato en representación da empresa

- Fotocopia das escrituras da empresa nas que se autorice o apoderado a asinar.

- Consumo mensual