Política de Privacitat

AVÍS LEGAL I POLÍTICA DE PRIVACITAT  

INFORMACIÓ LEGAL LSSIICE

D’acord amb les obligacions previstes en la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (en endavant LSSIICE),  PETROMIRALLES, SL amb CIF B-60848223  i domicili social a C-37 (carretera de Igualada a Valls) km. 48,5, 08787 Santa Maria de Miralles (Barcelona) i adreça electrònica info@petromiralles.com, manifesta que són de la seva  propietat: 

– Els dominis petromiralles.com i .cat, així com els seus subdominis.

– Els perfils i pàgines a les xarxes socials: 

  • Instagram: 
  • Facebook: 
  • Linkedin: 

 

Que PETROMIRALLES, SL està inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, al Tom 28.150, Full 35 i fulla B-131940

PETROMIRALLES, SL no pot assumir cap responsabilitat derivada de l’ús incorrecte, inadequat o il·lícit de la informació que aparegui a les seves pàgines web o presència en línia a les diverses xarxes socials. Amb els límits establerts a la llei PETROMIRALLES, SL no assumeix cap responsabilitat per la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que es contenen a les seves pàgines d’Internet.

Els continguts i informació de les pàgines d’Internet i xarxes socials de PETROMIRALLES, SL estan elaborades per professionals degudament qualificats per a l’exercici de la seva professió. No obstant això, els continguts i informació no vinculen a la susdita ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de cap mena, perquè es tracta merament d’un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu.

Les pàgines d’Internet i xarxes socials de PETROMIRALLES, SL poden contenir enllaços (links) a altres pàgines de terceres parts. Per tant, aquesta no pot assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers. Els textos, imatges, sons, animacions, software i la resta de continguts inclosos en aquest website són propietat exclusiva de PETROMIRALLES, SL o les seves llicenciants. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés PETROMIRALLES, SL.

De la mateixa manera es reserva el dret a retirar l’accés al Portal, sense necessitat de previ avís, a qualsevol usuari que contravingui el disposat en aquest avís legal.

XARXES SOCIALS

L’usuari caldrà que disposi del seu perfil en aquestes xarxes socials per poder interactuar amb PETROMIRALLES, SL i que accepti la relació amb la nostra xarxa social. Si així s’executa, PETROMIRALLES, SL tindrà accés al perfil de l’usuari d’acord amb els paràmetres estipulats per la mateixa xarxa social i podrà interactuar amb ell amb l’enviament de missatges, publicacions, participació en concursos i sortejos. Si l’usuari no desitja que PETROMIRALLES, SL pugui accedir al seu perfil o interrelacionar-se amb ell caldrà que es desvinculi del perfil deixant de seguir o eliminar com amistat, seguidor o usuari a PETROMIRALLES, SL

Les actuacions que realitzi PETROMIRALLES, SL podran tenir caràcter informatiu i/o publicitari dels seus serveis o productes, considerant que la xarxa social és un mitjà publicitari, sota la responsabilitat de PETROMIRALLES, SL quant a les publicacions i comunicacions que realitzen per aquests mitjans en línia.

La participació dels usuaris en concursos, promocions o sortejos implicarà que l’usuari accepta les bases legals d’aquest concurs, promoció o sorteig que seran publicades a la xarxa social de referència en el moment oportú, i amb la seva participació, implicarà que l’usuari ha acceptat les mateixes.

Es recorda als usuaris que les publicacions que realitzin a les xarxes socials estaran sota la seva responsabilitat i caldrà que respectin la legislació i els drets de tercers que es puguin afectar, amb especial rellevància als drets de propietat intel·lectual, de protecció de dades i de la pròpia imatge de tercers, així com les normes de les mateixes xarxes socials que consten en els següents enllaços:

Facebook: https://www.facebook.com/legal/terms

Instagram: https://help.instagram.com/

Linkedin: https://www.linkedin.com/legal/user-agreement

CONDICIONS D’ÚS

La web PETROMIRALLES SL és accessible sense la necessitat de registrar-se accedir a la majoria dels seus continguts, a excepció de la ZONA CLIENTS (Àrea de Clients) on s’haurà d’identificar l’Usuari.

En l’Àrea de Clients, es poden visionar les factures emeses per PETROMIRALLES SL al client, així com els consums realitzats amb detall dels diferents subministraments. Aquesta informació s’ofereix de manera gratuïta, posant PETROMIRALLES SL els mitjans humans i tecnològics per a assegurar la seva validesa. No obstant això, aquesta informació pot estar sotmesa a errors motivats per incorrecte funcionament o errors tècnics en el programari o sistemes d’informació, alienes a la seva voluntat. L’Usuari queda informat d’aquesta possibilitat i el tindrà en compte en el seu ús.

En qualsevol cas, s’informa que la factura electrònica té validesa real, jurídica i fiscal i pot ser descarregada pel mateix client des de la seva àrea privada de l’Àrea de Clients.

Per a accedir en aquesta Àrea privada de Client, s’ha de disposar d’un nom d’usuari i contrasenya. Per donar-se d’alta a aquests serveis podrà completar el formulari de registre que consta en aquesta web, on aportarà dades identificatives  del Client, com de facturació dels últims sis mesos i caldrà la signatura del corresponent contracte.

En registrar-se com a Client, vostè es compromet a respectar totes les condicions exposades i si no es troba d’acord amb alguna d’elles, no s’haurà de donar d’alta com a usuari- Client de PETROMIRALLES SL. Per tant, amb l’acceptació d’aquestes condicions vostè accepta de manera expressa tot el contingut en les presents, reservant-se PETROMIRALLES SL la possibilitat de modificar-les en qualsevol moment, sent aplicables les que es trobin en vigència en el moment concret d’accés en aquesta Àrea de Clients.

L’ús de la contrasenya és personal, secreta i intransferible per la persona autoritzada pel Client, no podent-se cedir l’ús, ni de manera temporal, a tercers. Per aquest motiu el Client es compromet a fer un ús diligent i mantenir el secret d’aquesta, sent l’únic responsable de les conseqüències de compartir-la. En el supòsit que el Client tingui el coneixement o sospiti que la seva contrasenya pot ser utilitzada per tercers, ho notificarà de manera immediata a PETROMIRALLES SL, per a modificar-la. Així i tot, el Client podrà modificar-la ell mateix des de la seva àrea privada de Client. Igualment, la contrasenya podrà ser modificada posant-se en contacte amb PETROMIRALLES SL, o utilitzant l’apartat corresponent de la seva Àrea privada de Client on també podrà modificar altres aspectes del seu perfil de Client.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

De conformitat amb la normativa de Protecció de Dades Personals, els informem que les dades que es puguin facilitar seran tractades per PETROMIRALLES, SL, amb CIF. B-60848223 i seu social a C-37 (carretera d’Igualada a Valls) km. 48,5, 08787 Santa Maria de Miralles (Barcelona), correu electrònic info@petromiralles.com  i Delegat de Protecció de dades dpo@petromiralles.com.  

Les dades facilitades seran tractades amb les següents finalitats i característiques, segons els formularis de captació de dades:

Formulari  de Contacte: 

Les seves dades seran tractades amb la finalitat de gestionar la seva petició i poder-li donar resposta, essent la prestació d’aquest servei el motiu que ens legitima tractar les seves dades. Aquestes dades seran conservades fins que es resolgui la petició i no seran transmeses a tercers.

Formulari treballa amb nosaltres: 

Les seves dades seran tractades amb la finalitat d’incloure-li en els nostres processos de selecció, d’acord amb el seu consentiment exprés. Les seves dades seran conservades mentre duri el procés de selecció i posteriorment seran destruïdes de manera confidencial en el període no superior d’1 any. No seran transmeses a tercers.

Captació per les nostres xarxes socials,  

Aquestes seran tractades amb la finalitat de gestionar aquella informació i dades obtingudes de la interacció dels usuaris de les xarxes socials amb aquests perfils/pàgina. Aquestes dades seran tractades d’acord amb l’interès legítim d’aquesta empresa i seran conservades sempre que es mantingui l’interès legítim que va permetre el seu tractament.

Utilització de cookies.

La finalitat serà d’anàlisis especificades a la política de cookies del lloc web. Les seves dades seran subjectes de transferències internacionals amb els Estats Units i conservades durant el temps que sigui necessari per aconseguir la finalitat.
En qualsevol cas, podrà indicar la revocació del consentiment atorgat, si aquesta va ser la base que va legitimar el tractament o exercir els drets previstos:

– D’accés: L’interessat té dret a saber si el responsable del tractament tracta dades personals seves i, si és així, té dret a accedir a aquestes dades i a obtenir la informació respecte als tractaments realitzats.

– Rectificació: Està vinculat al caràcter inexacte o incomplet de les dades. L’interessat té dret a rectificar les seves dades personals inexactes i que es completin les seves dades personals incompletes.

– Supressió: L’interessat té dret a obtenir la supressió de les seves dades personals (“dret a l’oblit”), quan aquestes ja no són necessàries per a la finalitat per a la qual es van recollir, es revoca el consentiment en el qual es basava el tractament, l’interessat s’oposa al tractament, les dades s’han tractat il·lícitament, s’han de suprimir per complir una obligació legal o s’han obtingut en relació amb l’oferta de serveis de la societat de la informació adreçada a menors.

– Limitació del tractament: És un dret de la persona interessada consistent en marcar les seves dades de caràcter personal conservades, amb la finalitat de limitar-ne el tractament en el futur. La limitació del tractament suposa que, a petició de la persona interessada, les seves dades personals es deixen de tractar.

– Oposició: l’interessat té dret a oposar-se al tractament de les seves dades quan es basa en alguns supòsits concrets i s’invoqui un motiu relacionat amb la seva situació personal.
– Portabilitat de les dades: L’interessat té dret a rebre les dades personals que ha facilitat a un responsable del tractament en un format estructurat, d’ús comú i de lectura mecànica, si es basa en el consentiment o en un contracte o quan el tractament es fa per mitjans automatitzats.

– A no ser objecte de decisions individuals automatitzades: l’interessat té dret a no ser objecte d’una decisió basada només en el tractament automatitzat de les seves dades, inclosa l’elaboració de perfils que produeixi efectes jurídics en ell o l’afecti negativament.

Aquestes peticions caldrà que es facin a C-37 (carretera d’Igualada a Valls) km. 48,5, 08787 Santa Maria de Miralles (Barcelona) o a info@petromiralles.com
Així mateix també podrà presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades o posar-se en contacte amb el Delegat de Protecció de Dades a dpo@petromiralles.com Informació Addicional referent a la captació de dades a través de diversos formularis, quan es tracta de:

CLIENTS

Quan Vostè és un client de Petromiralles SL ha de saber que el responsable del tractament és Petromiralles SL, amb CIF B-60848223 i seu social a C-37 (d’Igualada a Valls) km 48,5, 08787 Santa Maria de Miralles (Igualada), telèfon 902388444, correu electrònic info@petromiralles.com 

La finalitat del tractament de les dades que ens facilita és poder gestionar la relació que ens vincula per a poder prestar el servei, i mantenir-lo informat per qualsevol mitjà, incloent-hi els telemàtics, dels nostres serveis, novetats o qualsevol fet que considerem que pot ser del seu interès. La legitimació pel tractament de les seves dades és la pròpia prestació del servei.

Aquestes dades no seran comunicades a terceres persones, excepte a les autoritats competents i d’acord amb una habilitació legal; i seran conservades durant un termini de 5 anys per a poder atendre les responsabilitats que es puguin derivar.

En qualsevol cas, podrà exercitar els drets d’accés, rectificació o supressió, la limitació del tractament o oposar-se, així com el dret a la portabilitat de les dades. Aquestes peticions cal realitzar-les en C-37 (d’Igualada a Valls) km 48,5, 08787 Santa Maria de Miralles (Igualada) o info@petromiralles.com  Així mateix també podrà presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de dades, o posar-se en contacte amb el nostre delegat de protecció de dades en dpo@petromiralles.com

CORREU ELECTRÒNIC

Quan és receptor d’un correu electrònic i ens remet dades a través d’aquest mitjà, se l’informa que el responsable del tractament és Petromiralles SL, amb CIF B-60848223 i seu social a C-37 (d’Igualada a Valls) km 48,5, 08787 Santa Maria de Miralles (Igualada), telèfon 902388444, correu electrònic info@petromiralles.com ; el nostre delegat de Protecció de dades és dpo@petromiralles.com

La finalitat del tractament de les dades que ens facilita és poder gestionar les dades de les persones de contacte i mantenir-los informats, podent utilitzar-les per a remetre informació dels nostres serveis o productes que considerem que poden ser del seu interès. La legitimació d’aquest tractament és l’interès legítim d’aquest responsable sense que prevalguin els drets fonamentals de l’interessat.

Aquest tractament de dades es realitza d’acord a l’interès legítim d’aquesta empresa per a poder donar resposta a la seva petició o en la seva condició de persona de contacte de l’empresa amb qui Petromiralles SL manté relacions comercials

Aquestes dades no seran comunicades a terceres persones, excepte les autoritats competents i d’acord amb una habilitació legal; i seran conservats fins que no manifesti el contrari.

En qualsevol cas, podrà exercitar els drets d’accés, rectificació o supressió, la limitació del tractament o oposar-se, així com el dret a la portabilitat de les dades. Aquestes peticions cal realitzar-les en C-37 (d’Igualada a Valls) km 48,5, 08787 Santa Maria de Miralles (Igualada) o info@petromiralles.com  Així mateix també podrà presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de dades.

També poden contactar amb el Delegat de protecció de PETROMIRALLES, S.L. a dpo@petromiralles.com

VIDEOVIGILÀNCIA

Les instal·lacions de PETROMIRALLES SL estan dotades de sistemes de vídeo vigilància per a garantir la seguretat d’elles. El responsable del tractament és Petromiralles SL, amb CIF B-60848223 i seu social a C-37 (d’Igualada a Valls) km 48,5, 08787 Santa Maria de Miralles (Igualada), telèfon 902388444, correu electrònic info@petromiralles.com 

La finalitat del tractament de les dades és garantir la seguretat de les instal·lacions i béns d’aquesta empresa, sent tractades les imatges captades per aquests sistemes que es troben correctament advertits amb el cartell informatiu. La legitimació pel tractament de les seves dades és la seguretat i l’interès legítim sense que prevalgui els drets fonamentals de l’interessat.

Aquestes dades només seran comunicats a Jutjats i Tribunals, així a les Forces de Seguretat de l’Estat, i seran conservats durant el termini legal màxim d’un mes.

En qualsevol cas, podrà indicar l’exercici dels drets d’accés, rectificació o supressió, la limitació del tractament o oposar-se, així com el dret a la portabilitat de les dades. Aquestes peticions cal realitzar-les en C-37 (d’Igualada a Valls) km 48,5, 08787 Santa Maria de Miralles (Igualada) o info@petromiralles.com  Així mateix, també podrà presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de dades, o posar-se en contacte amb el nostre delegat de protecció de dades en dpo@petromiralles.com.

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

Aquesta web és propietat de PETROMIRALLES SL. Els drets de Propietat Intel·lectual i drets d’explotació i reproducció d’aquesta web, les seves pàgines, la seva presència a xarxes socials, pantalles, la informació que contenen, la seva aparença i disseny, així com els enllaços (“enllaços”) establerts des d’ella a altres pàgines web de qualsevol centre adscrit o organisme dependent, són propietat exclusiva d’aquesta llevat que expressament s’estableixi una altra cosa.

Totes les denominacions, dissenys i/o logotips, així com qualsevol producte o servei oferts i reflectits en aquest lloc web, són marques comercials degudament registrades per PETROMIRALLES SL per les seves subsidiàries i/o dominades o per tercers.

Qualsevol ús indegut del mateix per persones diferents del seu legítim titular i sense el consentiment exprés i inequívoc per part d’aquest podrà ser denunciat i perseguit a través de tots els mitjans legals existents a l’ordenament jurídic espanyol i/o comunitari.

Els drets de propietat intel·lectual i marques comercials de tercers es destaquen convenientment i han de ser respectats per tot aquell que accedeixi a aquesta pàgina, no essent responsabilitat de PETROMIRALLES SL l’ús que l’usuari pugui portar a terme referent a aquest respecte, essent l’única responsabilitat sobre la seva persona.

Només per a ús personal i privat es permet descarregar els continguts, copiar o imprimir qualsevol pàgina d’aquesta web i xarxes socials. Queda prohibit reproduir, transmetre, modificar o eliminar la informació, contingut o advertències d’aquest lloc web sense l’autorització prèvia per escrit de PETROMIRALLES SL

PETROMIRALLES SL no transfereix als usuaris la propietat del seu software. L’usuari és el propietari del mitjà en el qual es grava el software. PETROMIRALLES SL posseeix tots els drets de propietat industrial i intel·lectual, incloent-hi el software. Si l’usuari transfereix software d’aquest lloc web al seu terminal, no podrà disseccionar pel seu estudi i descompilar, traduir la versió del codi objecte original o el seu idioma o un altre codi o idioma.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Les presents condicions generals es regeixen per la Legislació espanyola, sent competents els Jutjats i Tribunals espanyols, i en concret els d’ Igualada, per a conèixer de quantes qüestions se suscitin sobre la interpretació, aplicació i compliment d’aquestes. L’usuari, en virtut de la seva acceptació a les condicions generals recollides en aquest avís legal i sempre que aquesta submissió sigui possible, renuncia expressament a qualsevol fur que, per aplicació de la Llei d’Enjudiciament Civil vigent, pogués correspondre-li.

Desplaça cap amunt