Karta Diesel Card Cash

Karta Diesel Card Cash

 

- Dane podatkowe (imię i nazwisko, numer identyfikacji podatkowej, adres, miejscowość, telefon kontaktowy, faks, e-mail).

- Numery rejestracji pojazdów na wypadek konieczności wystawienia faktury.

- Kserokopia dowodu osobistego lub numeru identyfikacji podatkowej, także na wypadek konieczności wystawienia faktury.

Zawiera opcję wystawienia faktury miesięcznej za zrealizowane tankowania, na wcześniejszy wniosek klienta.