Karta PREPAID Diesel

Karta PREPAID Diesel
Osoby prywatne / prowadzące działalność gospodarczą

 

- Dane podatkowe (imię i nazwisko, NIP, adres, miejscowość, telefon kontaktowy, faks, e-mail)

- Numery rejestracyjne

- Kserokopia dowodu osobistego

- Kserokopia potwierdzenia opłacenia ostatniej składki ZUS (o ile istnieje)

- Miesięczne zużycie

Przedsiębiorstwa

 

- Dane podatkowe (nazwa, NIP, adres, miejscowość, telefony i osoby kontaktowe, faks, e-mail)

- Numery rejestracyjne

- Kserokopia zaświadczenia nadania numeru NIP

- Kserokopia dowodu osobistego członka zarządu lub osoby upoważnionej do zaciągania zobowiązań w imieniu firmy.

- Kserokopia aktu notarialnego nadania pełnomocnictwa – w przypadku pełnomocnika.

- Miesięczne zużycie.