Petromiralles GAZ

Petromiralles GAZ
Osoby fizyczne

- Dane posiadacza (imię nazwisko, adres, telefon kontaktowy, fax, adres poczty elektronicznej)

- Numery rejestracyjne pojazdów

- Skan dowodu osobistego + inny dokument z podpisem posiadacza (prawo jazdy, paszport, etc.)

- Dane bankowe

- Przewidywane miesięczne zapotrzebowanie,

Firm

- Dane podatkowe (nazwa firmy, NIP, adres, telefony kontaktowe, fax, adres poczty elektronicznej)

- Numery rejestracyjne pojazdów

- skan aktualnego CEIDG, lub KRS

- dane bankowe

- Skan dowodu osobistego prezesa/właściciela firmy

- Przewidywane miesięczne zapotrzebowanie