Diesel Card Gasoleo B

Diesel Card Gasoleo B

 

Karta Diesel Card Gasoleo B je karta, ktorú spoločnosť PETROMIRALLES vytvorila s osobitným zreteľom na profesionálnych prepravcov vozidiel s kontrolovanou teplotou (chladiacich vozidiel), ako aj poľnohospodárskych vozidiel a vozidiel určených na verejné práce.

Umožňuje čerpanie na debet, čo znamená, že si vyžaduje krytie rizika, súhlas banky alebo ručiteľský vklad.

Karta na žiadosť klienta umožňuje pridelenie limitu dennej / týždennej / mesačnej spotreby a má PIN kód s možnosťou ľubovoľného počtu zmien. Prostredníctvom našej webovej stránky, v odseku Zona Clientes (Zóna pre zákazníkov) možno okrem iného konzultovať dodávky, faktúry, atď.