Diesel Card Gasoleo B

Diesel Card Gasoleo B
Živnostníci

 

- Daňové údaje (meno, DIČ, adresa, mesto, kontaktný telefón, fax, e-mail)

- EČV

- Fotokópia občianskeho preukazu

- Fotokópia dokumentu, na ktorom figuruje číslo účtu

- Fotokópia poslednej platby odvodov

- Mesačná spotreba

- Predloženie daňových etikiet (alebo prípadne osvedčenia o podaní daňového priznania alebo kópie DIČ s nedávnym elektronickým podpisom)

Firmy

 

- Daňové údaje (meno/názov, DIČ, adresa, mesto, telefón, fax, e-mail)

- Údaje o banke

- EČV

- Fotokópia karty s DIČ firmy

- Fotokópia dokumentu, na ktorom figuruje číslo účtu

- Fotokópia občianskeho preukazu/pasu správcu alebo osoby, ktorá má oprávnenie na podpísanie zmluvy v mene firmy

- Fotokópia strany zápisu firmy, kde je uvedené meno notára, dátum a číslo protokolu

- Fotokópia strany zápisu firmy, kde je uvedená funkcia a právomoci osoby, ktorá podpisuje zmluvy

- Mesačná spotreba

- Predloženie daňovej karty