Diesel Card Crédito

Diesel Card Crédito

 

Karta Diesel Card Crédito predstavuje prostriedok na tankovanie paliva a zároveň získanie výhod, je špeciálne určená jednotlivcom a dopravcom z blízkeho okolia. Vyžaduje si krytie rizika, súhlas banky alebo ručiteľský vklad.

Karta sa momentálne nahrádza kartou Plus Card.

Umožňuje čerpať palivo v celej sieti čerpacích staníc spoločnosti PETROMIRALLES.