Gasóleo Profesional PREPAGO

Gasóleo Profesional PREPAGO

 

Karta Prepago PETROMIRALLES našim klientom umožňuje využívať výhody výrazných zliav už od prvého litra, a to jednoduchým a bezpečným spôsobom. Funguje ako debetná karta a umožňuje tankovanie v celej našej sieti čerpacích staníc, pokiaľ je na nej kredit.

 

Klient môže karty nabíjať bankovým prevodom. Môže tak urobiť aj na staniciach spoločnosti PETROMIRALLES, a to kreditnou kartou alebo v hotovosti. Nevyžaduje sa ani nie je potrebné kreditné krytie poisťovňou, súhlas banky ani ručiteľský vklad.

 

Karta je homologizovaná na tankovanie profesionálnej nafty

 

Na žiadosť klienta jej môže byť pridelený limit dennej / týždennej / mesačnej spotreby a má tiež PIN kód s možnosťou ľubovoľného počtu zmien. Prostredníctvom našej webovej stránky, v odseku Zona Clientes (Zóna pre zákazníkov) možno okrem iného konzultovať dodávky, faktúry, atď.