Gasóleo Profesional PREPAGO

Gasóleo Profesional PREPAGO
Jednotlivci / Živnostníci

 

- Daňové údaje (meno, DIČ, adresa, mesto, kontaktný telefón, fax, e-mail)

- EČV

- Fotokópia občianskeho preukazu

- Fotokópia poslednej platby odvodov (ak je to relevantné)

- Mesačná spotreba

Firmy

- Daňové údaje (meno, DIČ, adresa, mesto, kontaktný telefón a kontaktné osoby, fax, e-mail)

- EČV

- Fotokópia DIČ firmy

- Fotokópia občianskeho preukazu konateľa alebo osoby, ktorá má oprávnenie na podpisovanie zmluvy v mene firmy

- Fotokópia listín firmy, ktoré oprávňujú splnomocnenca na podpisovanie zmlúv.

- Mesačná spotreba.