PlusCard Gasóleo Profesional

PlusCard Gasóleo Profesional

 

PlusCard Gasóleo Profesional je karta, ktorú spoločnosť PETROMIRALLES vytvorila pre profesionálov v prepravnej oblasti, od malých živnostníkov až po veľké flotily. Jej cieľom je poskytnúť vám moderný a bezpečný spôsob zásobovania na ceste.

Umožňuje odklad platby po načerpaní, čo znamená, že si vyžaduje krytie rizika, súhlas banky alebo ručiteľský vklad.

Karta Pluscard od spoločnosti PETROMIRALLES je homologizovaná na čerpanie profesionálnej nafty a na žiadosť klienta jej môže byť pridelený limit dennej / týždennej / mesačnej spotreby; má tiež PIN kód s možnosťou ľubovoľného počtu zmien prostredníctvom našej webovej stránky, v odseku Zona Clientes (Zóna pre zákazníkov), možno okrem iného konzultovať dodávky, faktúry, atď.