PlusCard Gasóleo Profesional

PlusCard Gasóleo Profesional
Živnostníci

 

- Daňové údaje (meno, DIČ, adresa, mesto, kontaktný telefón, fax, e-mail)

- EČV

- Fotokópia občianskeho preukazu

- Fotokópia dokumentu, na ktorom figuruje číslo účtu

- Fotokópia poslednej platby odvodov

- Mesačná spotreba- Fotokópia dokumentu, na ktorom figuruje číslo účtu

- Mesačná spotreba

Firmy

 

- Daňové údaje (meno, DIČ, adresa, mesto, kontaktný telefón a kontaktné osoby, fax, e-mail)

- EČV

- Fotokópia DIČ firmy

- Fotokópia dokumentu, na ktorom figuruje číslo účtu

- Fotokópia občianskeho preukazu konateľa alebo osoby, ktorá má oprávnenie na podpisovanie zmluvy v mene firmy

- Fotokópia listín firmy, ktoré oprávňujú splnomocnenca na podpisovanie zmlúv.

- Mesačná spotreba

- Fotokópia občianskeho preukazu/pasu správcu alebo osoby, ktorá má oprávnenie na podpísanie zmluvy v mene firmy

- Fotokópia strany zápisu firmy, kde je uvedené meno notára, dátum a číslo protokolu

- Fotokópia strany zápisu firmy, kde je uvedená funkcia a právomoci osoby, ktorá podpisuje zmluvy

- Mesačná spotreba