Kartica Diesel Card za dizelsko gorivo B

Kartica Diesel Card za dizelsko gorivo B
Samostojni podjetniki

 

Davčni podatki (ime, davčna številka, naslov, kraj, kontaktni telefon, faks, elektronski naslov)

- Številke registrskih tablic

- Fotokopija osebne izkaznice

- SEPA nalog za direktno bremenitev

- Fotokopija potrdila o plačilu zadnjih prispevkov za samostojnega podjetnika

- Mesečna poraba

- Predložitev davčnih oznak (ali če tega ni, potrdilo popisa ali kopija davčne številke z nedavnim elektronskim podpisom)

Podjetja

 

Davčni podatki (ime, davčna številka, naslov, kraj, telefon in kontaktne osebe, faks, elektronski naslov)

- Številke registrskih tablic

- Fotokopija davčne številke podjetja

- SEPA nalog za direktno bremenitev

- Fotokopija osebne izkaznice upravljavca ali osebe, ki ima pooblastilo za podpis pogodbe v imenu podjetja

- Fotokopija listine podjetja, iz katere je razvidno pooblastilo, da se pooblaščenec lahko podpiše.

- Mesečna poraba

- Predložitev davčnih oznak (ali če tega ni, potrdilo popisa ali kopija davčne številke z nedavnim elektronskim podpisom)