Predplačniška kartica Diesel za profesionalno rabo

Predplačniška kartica Diesel za profesionalno rabo
Posamezniki / Samostojni podjetniki

 

Davčni podatki (ime, davčna številka, naslov, kraj, kontaktni telefon, faks, elektronski naslov)

- Številke registrskih tablic

- Fotokopija osebne izkaznice

- Fotokopija potrdila o plačilu zadnjih prispevkov za samostojnega podjetnika (če je možno)

- Mesečna poraba

Podjetja

Davčni podatki (ime, davčna številka, naslov, kraj, telefon in kontaktne osebe, faks, elektronski naslov)

- Številke registrskih tablic

- Fotokopija davčne številke podjetja

- Fotokopija osebne izkaznice upravljavca ali osebe, ki ima pooblastilo za podpis pogodbe v imenu podjetja

- Fotokopija listine podjetja, iz katere je razvidno pooblastilo, da se pooblaščenec lahko podpiše

- Mesečna poraba